O projekcie

Chcielibyśmy, aby ten projekt posłużył praktycznej ochronie ptaków i nietoperzy związanych z budynkami. Zabudowa pochłania coraz większe tereny. Coraz więcej jest miast, a coraz mniej dzikiej natury, dlatego tym bardziej ważne jest by chronić te resztki przyrody, które pozostają w miastach. Zwierzęta mające swoje siedliska w budynkach stanowią bardzo ważny element ubogich, miejskich ekosystemów, co więcej pełnią w nich pożyteczną dla człowieka rolę redukując liczbę uciążliwych owadów.

Pierwszym komponentem projektu jest przewodnik, w którym zawarliśmy najważniejsze według nas zagadnienia związane z tematyką inwentaryzacji oraz ochrony ptaków i nietoperzy związanych z budynkami. Piszemy w nim o siedliskach w budynkach, jest to oczywiście pewne uproszczenie, bo ptaki i nietoperze korzystają też z innych budowli, jak np. mostów, wiaduktów. Jednak najliczniej zasiedlają budynki mieszkalne, po prostu dlatego, że jest to najczęściej występujący rodzaj obiektów. Niestety to właśnie prace remontowo budowlane, takie jak termomodernizacje, renowacje i wyburzenia są najczęstszym, największym zagrożeniem dla tych zwierząt. To właśnie podczas nich ginie najwięcej ptaków i nietoperzy.

Starając się chronić ptaki i nietoperze związane z budynkami potrzebujemy szczegółowej i specyficznej wiedzy na ich temat. Niejednokrotnie kwestia ta jest lekceważona przez pracowników naukowych uczelni lub specjalistów od inwentaryzacji terenów przeznaczonych pod inwestycje wielkoobszarowe. Uważają oni często, że ekspertyzy „budynkowe” to proste i szybkie zlecenia. W praktyce okazuje się, że wykonywanie przez takie osoby opinii ornitologicznych lub chiropterologicznych często kończy się dla ptaków i nietoperzy tragicznie. Nie wiedzą gdzie ptaków i nietoperzy w budynkach szukać, dokonują pobieżnych kontroli, nie znają prawa, nie wiedzą, że konieczne są np. zgody na odstępstwa od zakazu niszczenia siedlisk, że zwierząt chronionych nie można płoszyć w czasie prac remontowych, że trzeba monitorować budynek podczas remontu i pilnować by wykonawca trzymał się zaleceń. W efekcie ich pracy ptaki i nietoperze niejednokrotnie tracą życie a ich siedliska są bezpowrotnie niszczone. Stąd drugim komponentem projektu jest cykl 14 otwartych i bezpłatnych szkoleń organizowanych na przełomie 2018 i 2019 roku na terenie województwa Zachodniopomorskiego.